Document
Payment system Countries Transfer currency Execution time * Fee Min. amount per
transaction **
Max. amount per
transaction ***
* अनुरोध को प्रशोधन पछि
** प्रति दिन ५ भन्दा बढी लेनदेन छैन
*** भुक्तान प्रणाली प्रतिबन्धहरू सम्भव छन्, यदि तपाईंको ई-वालेट अधिकृत छैन।